Tabule povinné publicity - dotační program dle § 101a zákona o sociálních službách

obrazek
21. prosince 2023 12:03, Mgr. Magdaléna Uzlíková

Dle Smlouvy o poskytnutí účelové dotace je příjemce finanční podpory z dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" povinen, v případě že souhrnná výše finanční podpory z dotačního programu dosahuje 1.000.000 Kč a více, umístit na vhodné veřejně přístupné místo související s poskytováním sociální služby tabuli povinné publicity.

Pro potřebu dotačního programu byla původní vzorová tabule povinné publicity upravena tak, aby bylo možné uvést veškeré informace potřebné k zajištění publicity financování sociálních služeb Plzeňským krajem. Upravený vzor tabule povinné publicity určený výhradně pro příjemce finanční podpory z výše uvedeného dotačního programu je umístěn v příloze článku.


Soubory ke stažení