Financování sociálních služeb

Informace pro příjemce návratné finanční výpomoci v roce 2023

Pro příjemce návratné finanční výpomoci (dále jen „NFV“) z „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2023“ realizovaného Plzeňským krajem určené na poskytování základních činností sociálních služeb zveřejňujeme informace ke způsobu účtování a vyúčtování NFV v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o poskytnutí účelové NFV.

Formuláře Žádost o navýšení vyrovnávací platby a Žádost o změnu údajů v Pověření výkonem SOHZ na rok 2023

V příloze článku naleznete formuláře žádostí o změnu v uzavřeném Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2023.

Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2023

V příloze článku naleznete čísla a data uzavření Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu s poskytovateli sociálních služeb včetně výše vyrovnávacích plateb na jednotlivé sociální služby na rok 2023.

Výdaje na audit dotace dle zákona o sociálních službách za rok 2022 lze hradit z dotace na rok 2023

Výdaje na audit dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ za rok 2022 lze hradit z dotace tohoto dotačního programu na rok 2023.

Rozdělení dotací dle zákona o sociálních službách

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 6. 2. 2023 svým usnesením č. 1099/23 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2023. Výše schválených dotací (nebo příspěvků na provoz v případě příspěvkových organizací kraje) pro jednotlivé sociální služby jsou uvedeny v příloze tohoto článku.