Financování sociálních služeb

Žádost o schválení poskytnutí finančních prostředků

Za podmínek uvedených v části V odst. 9 Metodiky pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ je poskytovatel povinen požádat o souhlas s poskytnutím finančních prostředků právnické či fyzické osobě.

Prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb, které se konalo 21. 9. 2022

V příloze článku naleznete prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji, které se konalo 21. 9. 2022 na Krajském úřadu Plzeňského kraje.

Pracovní setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji

Ve středu 21. 9. 2022 pořádá Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje pracovní setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji.

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů“

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 5. 9. 2022 svým usnesením č. 902/22 poskytnutí finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů“ v celkové výši 12.369.000 Kč.

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - dofinancování" pro rok 2022

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 5. 9. 2022 svým usnesením č. 906/22 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - dofinancování" pro rok 2022 v celkové výši 138.500.491 Kč.