Financování sociálních služeb

Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 20. 12. 2021 usnesením č. 545/21 Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022.

Vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2022

Rada Plzeňského kraje schválila dne 20. 12. 2021 usnesením č. 1530/21 vyhlášení Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2022

Formuláře vyúčtování dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2021

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace z dotačních programů Plzeňského kraje na podporu sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách v roce 2021.

Hrazení nákladů na testování přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 z dotace dle § 101a zákona o soc. službách

Vzhledem k povinnosti testování zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb a zároveň neexistenci dotačního programu MPSV na úhradu nákladů souvisejících s tímto povinným testováním jsou náklady na testování na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 při splnění níže uvedených podmínek uznatelné z dotace poskytované v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“.

Informace k podávání žádostí v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 - dlouhodobý majetek

Vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí ohledně možnosti hradit dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek z dotace dle § 101a zákona o sociálních službách.