Financování sociálních služeb

PREZENTACE - Podání žádosti o dotaci na rok 2022 z dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj"

V příloze tohoto článku je k dispozici prezentace týkající se podání žádosti o dotaci z dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2022.

Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2021

V příloze článku naleznete čísla a data uzavření Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu s poskytovateli sociálních služeb na rok 2021 včetně výše vyrovnávacích plateb na jednotlivé sociální služby na rok 2021.

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022 (pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 23. 8. 2021 usnesením č. 1093/21 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022.

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – reforma psychiatrické péče"

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 23. 8. 2021 svým usnesením č. 366/21 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo - reforma psychiatrické péče".

Vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“

Rada Plzeňského kraje schválila dne 28. 6. 2021 usnesením č. 960/21 vyhlášení dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj, další kolo – dofinancování“.