Financování sociálních služeb

Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 1. 2. 2021 usnesením č. 116/21 Dodatek č. 1 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021.

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2021

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2021 schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením číslo 116/21 ze dne 1. 2. 2021

Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2021

V příloze článku naleznete čísla a data uzavření Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu s poskytovateli sociálních služeb na rok 2021 včetně výše vyrovnávacích plateb na jednotlivé sociální služby na rok 2021.

PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ PLATNÁ OD 1. 1. 2021

V příloze tohoto článku naleznete dokument PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" PLATNÝ OD 1. 1. 2021.

Formuláře vyúčtování dotace dle § 101a zákona o sociálních službách za rok 2020

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" za rok 2020.