Financování sociálních služeb

2. vydání - PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování soc. služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ PLATNÁ OD 1. 1. 2021

V příloze tohoto článku naleznete dokument PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" PLATNÝ OD 1. 1. 2021.

Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2022

Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2022 pro výpočet vyrovnávací platby a dotace, popř. neinvestičního příspěvku na provoz.

Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2021

V příloze článku naleznete čísla a data uzavření Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu s poskytovateli sociálních služeb na rok 2021 včetně výše vyrovnávacích plateb na jednotlivé sociální služby na rok 2021.

Změna výše finanční podpory v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 19. 4. 2021 usnesením č. 230/21 změnu výše finanční podpory v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021.

Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 19. 4. 2021 usnesením č. 231/21 Dodatek č. 2 k Metodice pro poskytování dotací v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021. Schválený dokument je přílohou tohoto článku.