Financování sociálních služeb

26. května 2020

Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2021

Ukazatele obvyklých nákladů a obvyklých výnosů pro jednotlivé druhy sociálních služeb pro rok 2021

21. května 2020

Účtování mimořádné dotace MPSV v souvislosti s epidemií COVID-19

Informace k účtování finančních prostředků poskytovaných ze strany MPSV v rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19.

25. února 2020

Informace k hodnocení žádostí o dotaci dle §101a zákona o sociálních službách na rok 2020

V aplikaci OK služby – Poskytovatel bylo zveřejněno hodnocení žádostí v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020.

12. února 2020

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle §101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle §101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020 schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č. 1452/20 ze dne 10.2.2020.

30. ledna 2020

Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2020

V příloze článku naleznete čísla a data uzavření Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu s poskytovateli sociálních služeb na rok 2020 včetně výše vyrovnávacích plateb na jednotlivé sociální služby na rok 2020.