Financování sociálních služeb

Upozornění pro příjemce návratné finanční výpomoci

Plzeňský kraj jako poskytovatel návratné finanční výpomoci z upozorňuje všechny příjemce těchto finančních prostředků na povinnost vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc v plné výši zpět Plzeňskému kraji, a to do 14 dnů od připsání poslední splátky dotace (neinvestičního příspěvku na provoz v případě příspěvkových organizací Plzeňského kraje).

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2022

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 2. 5. 2022 svým usnesením č. 732/22 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022. Jedná se o zbývající část finančních prostředků na rok 2022.

Formuláře Žádost o navýšení vyrovnávací platby na rok 2022 a Žádost o změnu údajů v Pověření výkonem SOHZ

Formuláře žádosti o změnu v uzavřeném Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2022 v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.

Rozdělení dalších finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2022

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 4. 4. 2022 svým usnesením č. 692/22 rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2022. Jedná se o druhou splátku z rozpočtového provizoria.

Dokument Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb a čerpání dotací dle § 101a zákona o sociálních službách

Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" platná od 1. 1. 2022. Dokument zveřejněný v příloze článku nahrazuje předchozí vydání dokumentu platné do 31. 12. 2021.