Financování sociálních služeb

25. února 2020

Informace k hodnocení žádostí o dotaci dle §101a zákona o sociálních službách na rok 2020

V aplikaci OK služby – Poskytovatel bylo zveřejněno hodnocení žádostí v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020.

12. února 2020

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle §101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle §101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020 schválené Zastupitelstvem Plzeňského kraje usnesením č. 1452/20 ze dne 10.2.2020.

30. ledna 2020

Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu na rok 2020

V příloze článku naleznete čísla a data uzavření Pověření výkonem služeb obecného hospodářského zájmu s poskytovateli sociálních služeb na rok 2020 včetně výše vyrovnávacích plateb na jednotlivé sociální služby na rok 2020.

25. února 2019

FORMULÁŘ PRO OZNÁMENÍ ZMĚN v dotačním titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020 a E-MAILOVÉ KONTAKTY pro zasílání informací o změnách a avíza o vratce dotace

V příloze článku naleznete Formulář pro oznámení změn a e-mailové kontakty pro zasílání informací o změnách údajů v žádosti o dotaci a zasílání avíza o vratce dotace z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2020

09. prosince 2019

Formuláře vyúčtování dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2019

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace z dotačních titulů "Podpora soc. služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj" a "Podpora soc. služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, DALŠÍ KOLO".