Financování sociálních služeb

16. 10. 2020 je poslední den pro podání žádosti o dotaci na Podporu soc. služeb dle § 101a zák. o soc. službách, PK pro rok 2021

Pátek 16. 10. 2020 je posledním dnem, kdy je možné podat žádost o dotaci v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" pro rok 2021

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 (pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 17. 8. 2020 usnesením č. 5109/20 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021.

PREZENTACE - Podání žádosti o dotaci na rok 2021 z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj"

V příloze článku naleznete prezentaci s informacemi k podání žádosti o dotaci na rok 2021 z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj".

Účtování mimořádné dotace MPSV na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19

Informace k účtování finančních prostředků poskytovaných ze strany MPSV v rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19.

Účtování mimořádné dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19

Informace k účtování finančních prostředků poskytovaných ze strany MPSV v rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19.