Financování sociálních služeb

Rozdělení návratných finančních výpomocí na rok 2023

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 19. 12. 2022 svým usnesením č. 1004/22 rozdělení finančních prostředků v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí na zajištění poskytování sociálních služeb v roce 2023“.

Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací

Dne 1. 1. 2023 vstupují v platnost Pravidla a postupy při poskytování sociálních služeb jako SOHZ a při čerpání dotací pro rok 2023

Formuláře vyúčtování dotace na CDZ a MDT pro rok 2022

Zde naleznete formuláře vyúčtování dotace z dotačního programu „Podpora činností CDZ a MDT na území Plzeňského kraje“ pro rok 2022.

Formuláře vyúčtování dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2022

Zde naleznete formuláře vyúčtování dotace poskytnuté dle § 101a zákona o sociálních službách v roce 2022.

Upozornění pro příjemce návratné finanční výpomoci 2022

Návratná finanční výpomoc je poskytována jako součást vyrovnávací platby. Proto je nutné započíst do veřejných zdrojů úroky z návratné finanční výpomoci. Částky pro jednotlivé sociální služby jsou uvedené v příloze článku.