Financování sociálních služeb

PREZENTACE - Podání žádosti o dotaci na rok 2021 z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj"

V příloze článku naleznete prezentaci s informacemi k podání žádosti o dotaci na rok 2021 z dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj".

Vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021 (pro právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby)

Rada Plzeňského kraje schválila dne 17. 8. 2020 usnesením č. 5109/20 vyhlášení dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2021.

Účtování mimořádné dotace MPSV na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19

Informace k účtování finančních prostředků poskytovaných ze strany MPSV v rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19.

Účtování mimořádné dotace MPSV na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19

Informace k účtování finančních prostředků poskytovaných ze strany MPSV v rámci mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19.

AKTUALIZACE - 2. VYDÁNÍ - PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“

V příloze tohoto článku naleznete dokument PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj"