Financování sociálních služeb

09. prosince 2019

Formuláře vyúčtování dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2019

V příloze článku naleznete formuláře vyúčtování dotace z dotačních titulů "Podpora soc. služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj" a "Podpora soc. služeb dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb. o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 - Plzeňský kraj, DALŠÍ KOLO".

23. prosince 2019

PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“

V příloze tohoto článku naleznete dokument PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj"

25. září 2019

Prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb ze dne 23. 9. 2019

V příloze článku naleznete prezentace z pracovního setkání s poskytovateli sociálních služeb v Plzeňském kraji, které se konalo 23. 9. 2019 na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Prezentace obsahuje informace týkající se vyhlášení dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2020 - Plzeňský kraj" a dále informace k vyúčtování dotace z dotačního titulu za rok 2019.

10. září 2019

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo"

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2019 – Plzeňský kraj, další kolo" a novou výši vyrovnávacích plateb za poskytování sociálních služeb organizacím, které si o navýšení vyrovnávací platby požádaly...

16. července 2019

Upozornění! Změna termínu pro podávání žádostí v rámci 2. kola dotačního řízení!

Dle informace MPSV bude z technických důvodů možné podávat žádosti v aplikaci OK služby – poskytovatel do dalšího kola dotačního titulu až od 1. 8. 2019...