Financování sociálních služeb

Rozdělení finančních prostředků dle zákona o sociálních službách pro rok 2024

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 5. 2. 2024 svým usnesením č. 1550/24 a dne 26. 2. 2024 svým usnesením č. 1562/24 rozdělení dotací v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2024. "Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ pro rok 2024. Výše schválených finančních prostředků jsou uvedeny v příloze tohoto článku.

Upozornění pro příjemce návratné finanční výpomoci

Upozornění pro příjemce návratné finanční výpomoci

PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací PRO ROK 2024

V příloze článku naleznete dokument PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací PLATNÝ OD 1. 1. 2024.

Tabule povinné publicity - dotační program dle § 101a zákona o sociálních službách

Přílohou článku je vzor tabule povinné publicity určený výhradně pro příjemce finanční podpory z dotačního programu dle § 101a zákona o sociálních službách.

Aktualizace dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2024

Dne 18. 12. 2023 schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje svým usnesením č. 1485/23 novou verzi dokumentů k poskytování finančních prostředků na sociální služby v roce 2024.