Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 v Úněšově

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 v Úněšově k zajištění bezpečnosti silničního provozu , z důvodu omezení provozu částečnou uzavírkou v souvislosti se stavbou "Cyklostezka Číhaná - Úněšov - Podmokly" v termínu od 24.6.2024 do 31.7.2024.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/20 Nová Hospoda, I/20 Nepomuk, I/22 Spáňov, I/22 Vráž, I/27 Kokšín

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici I/20 Nová Hospoda, I/20 Nepomuk, I/22 Spáňov, I/22 Vráž, I/27 Kokšín, k zajištění bezpečnosti silničního provozu, za účelem provádění stavebních prací v rámci akce „I/20, I/22, I/27, pokládka mikrokoberce“.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/27, Štěpánovice, Klatovy

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici I/27 u obce Štěpánovice, v úseku silnice I/27 mezi městem Klatovy a obcí Štěpánovice, k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s výstavbou provizorního rozšíření silnice I/27 v rámci stavby „I/27 Klatovy, přeložka, 1. stavba (provizorní rozšíření sil. I/27)“.

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/26, MUK Sulkov

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává návrh na stanovení místní úpravy provozu na stávající silnici I/26 v místě mimoúrovňové křižovatky Sulkov, za účelem realizace svislého a vodorovného dopravního značení v souvislosti s úpravou řadících pruhů na silnici I/26 ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 a I/27

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 a I/27 k zajištění bezpečnosti silničního provozu a informování účastníků silničního provozu o omezení provozu na silnici II/180 v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 14.7.2024 ...