Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/21 k zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu omezení provozu na silnici I/21 úplnou uzavírkou - oprava žel. přejezdu P299 v Chodové Plané v termínu od 15.7.2023, 07:00 hod. do 18.7.2023, 21:00 hod.

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 ul. Klatovská, Plzeň

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 (ul. Klatovská) v Plzni (ve směru z centra) ...

Stanovení přechodné úpravy na silnici I/27 Přeštice, ul. 1. Máje

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, silnici I/27 v obci Přeštice, v ul 1. Máje k zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu výměny havarijních poklopů, v rámci akce „Opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením nebo opravami silnic I. třídy v Plzeňském kraji v roce 2023 " ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26, ul. Plzeňská, Chotěšov

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci, silnici I/26, ul. Plzeňská v Chotěšově před objektem č.p. 149, k zajištění bezpečnosti silničního provozu z důvodu dočasného stání jeřábu v rámci akce „Chotěšov, ul. Plzeňská č.p. 149, rekonstrukce domu, zábor pro jeřáb“ ...

Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 Štěpánovice - Klatovy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 (v extravilánu) mezi obcemi Štěpánovice - Klatovy, okr. Klatovy ...