Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/27 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/27 v Plzni (Plaská) z důvodu pořádání akce "RAVEN FEST 2023" V TERMÍNU OD 3.8.2023 DO 5.8.2023 ...

Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 okr. Klatovy

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 v obci Běšiny (u podjezdu ev. č. 27-099), Čachrov, Javorná, u restaurace ...

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/26 v obci Líně

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy místní úpravu provozu na pozemní komunikaci, stávající silnici I/26 v obci Líně, za účelem realizace svislého a vodorovného dopravního značení v souvislosti se stavební úpravou na vjezdu do obce Líně ve směru jízdy od Domažlic, dle předložené projektové dokumentace „I/26 Líně, vjezdová brána s úpravou přilehlé komunikace, DSP/PDPS“ s datem 09/2020 ...

Stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy místní úpravu provozu na silnici I/20 v Plzni, v křižovatce se silnicí III/1808 (ul. Gerská) k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ...

Stanovení místní úpravy provozu na silnicích I. třídy v Plzni

Krajský úřad plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy místní úpravu provozu na silnicích I/20, I/20H, I/26 a I/27 v Plzni - světelná signalizační zařízení v místech přechodu pro chodce a v křižovatkách ...