Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 a I/27 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 a I/27 v Plzni v souvislosti s opravou povrchu silnice I/27 ul. Plaská v Plzni v úseku od křižovatky s ul. Na Sudech ke křižovatce s místní komunikací u železniční zastávky Plzeň-Bolevec, v termínu od 1.6.2024 do 30.6.2024 a 1.7.2024 - 14.7.2024 (Křižovatka I/27 a místní komunikace u žel. zastávky Plzeň-Bolevec) ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici I/26, Holýšov

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici I/26, k zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s pořádáním akce hudební festival „Pekelný ostrov“, v úseku mezi obcí Ohučov, městem Holýšov a křižovatkou silnic I/26 x III/193 41 na Střelice ...

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 Dolní Lukavice

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 v k. ú. Dolní Lukavice (mimo obec) ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/21

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/21 v místě mostu ev. č. 21-005 k označení pracovního místa při prohlídce mostu v termínu od 3.6.2024 do 14.6.2024, v uvedeném období jeden den ...

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - I/27 k.ú. Špičák, Železná Ruda

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/27 v k. ú. Špičák, v obci Železná Ruda (směr Železná Ruda - Alžbětín) ...