Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20 v obci Krsy, část Trhomné

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu na silnici I/20 v obci Krsy, část Trhomné - umístění svislého dopravního značení, k zajištění bezpečnosti silničního provozu dle pasportu a projektu svislého dopravního značení a zařízení, zpracovaného projektantem PasProRea PD s. r. o., se sídlem Holkov 22, 382 32 Velešín, IČ 06988563 ...

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 a I/27 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 a I/27 k zajištění bezpečnosti silničního provozu a informování o objízdných trasách z důvodu uzavírka ul. Na Roudné a ul. U Velkého rybníka v Plzni, v souvislosti se stavbou "I/20 a II/231 v Plzni, Plaská-Na Roudné - Chrástecká" ...

Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci I/20 v obci Nepomuk

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu na pozemní komunikaci - na silnici I/20 okružní křižovatka v obci Nepomuk.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/20 a I/27 v Plzni

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství stanovil opatřením obecné povahy přechodnou úpravu provozu na silnici I/20 a I/27 v Plzni pod "Rondelem" z důvodu opravy povrchu peážujících silnic I/20 a I/27.

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/22 a I/27 Klatovy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici I/22 (ul. Tyršova, Puškinova) a I/27 (ul. Plzeňská) v obci Klatovy, na území Plzeňského kraje ...