2. vydání - PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování soc. služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ PLATNÁ OD 1. 1. 2021

obrazek
30. prosince 2020 09:27, aktualizováno 24. května 2021 15:42, Mgr. Magdaléna Uzlíková

V příloze tohoto článku naleznete dokument PRAVIDLA A POSTUPY při poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu a při čerpání dotací v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" PLATNÝ OD 1. 1. 2021.

Tento dokument nahrazuje předchozí verzi dokumentu platnou pouze pro rok 2020. Oproti předchozí verzi byla seskupena pravidla i postupy do kapitol dle obsahu a řešené problematiky, dokument je tedy přehlednější a umožňuje rychlejší orientaci mezi jednotlivými pravidly a postupy.

Průběžně aktualizovaný dokument vysvětluje povinnosti poskytovatelů sociálních služeb (příjemců dotace) z hlediska účetních postupů, vyúčtování poskytnuté dotace a vyrovnávací platby, uznatelnosti nákladů nebo výkladu problematiky základních činností jednotlivých druhů sociálních služeb.

Soubory ke stažení