Podpora zájmové činnosti

obrazek
06. prosince 2023 14:40, aktualizováno 03. ledna 2024 10:14, Mgr. Ludmila Novotná

V rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2024 je v rámci Podpory zájmové činnosti (soutěže a přehlídky) počítáno s podporou školních i mimoškolních akcí. Částky přiděluje, tak jako v uplynulých letech, jmenovaná odborná komise a musí být vyúčtovány prostřednictvím Střediska služeb školám, Plzeň, Částkova 78. Tyto finanční prostředky jsou přednostně využívány na dofinancování okresních a krajských kol soutěží MŠMT. Dále je při poskytování finančních prostředků postupováno dle následujících kritérií:

1. podpora celostátních kol soutěží a přehlídek podporovaných MŠMT a konaných v Plzeňském kraji,
2. podpora regionálních akcí pro děti a mládež s dlouholetou tradicí,
3. školní a mimoškolní akce pro děti a mládež umožňující zapojení dětí a žáků škol z celého Plzeňského kraje,
4. podpora účasti žáků škol Plzeňského kraje na celostátních kolech soutěží a přehlídek, na kvalifikacích a pohárech,
5. podpora účasti žáků škol Plzeňského kraje na mezinárodních soutěžích a přehlídkách,
6. akce pro děti a mládež oblastního rozsahu (zapojení subjektů minimálně ze dvou okresů).

Tiskopis žádosti o poskytnutí finančních prostředků na podporu akcí v roce 2024 naleznete v příloze.

Podepsané naskenované žádosti zasílejte mailem na adresu: zadost@sssp.pilsedu.cz do 29. 2. 2024 - do předmětu emailu uveďte: PODPORA ZÁJMOVÉ ČINNOSTI.

Finanční prostředky budou poskytnuty na akce konané od 1. 1. do 31. 12. 2024.

Soubory ke stažení