Soutěže

Podpora zájmové činnosti - 2. kolo

Písemné žádosti se přijímají na Středisku služeb školám, Plzeň, Částkova 78 do 18. 6. 2021. Finanční prostředky budou poskytnuty na akce konané od 10. 5. do 31. 12. 2021.

Harmonogram okresních a krajských kol soutěží 2020/2021

V příloze naleznete harmonogram okresních a krajských kol soutěží konaných ve školním roce 2020/2021. Termíny se ještě vzhledem k vývoji epidemické situace mohou měnit. U jazykových soutěží, ve kterých se nekoná okresní kolo (Soutěž v anglickém jazyce - kategorie SOŠ III.C a Soutěž v německém jazyce - kategorie VG II.B) ...

Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021

Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021 ve věstníku MŠMT č. 8/2020.

Organizační řády školních soutěží

V příloze naleznete organizační řády školních předmětových a uměleckých soutěží.