Soutěže

Propozice soutěží a olympiád pro školní rok 2022/2023

Propozice soutěží a olympiád pro školní rok 2022/2023

Plzeňský kraj bude hostil národní kolo Středoškolské odborné činnosti

Od 16. do 18. června bude Plzeňský kraj hostit národní (celostátní) kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Národní kolo Fyzikální olympiády hostil po 16 letech Plzeňský kraj

Po druhé ve své historii hostil Plzeňský kraj národní (ústřední) kolo Fyzikální olympiády. Poprvé se tak stalo v roce 2006, kdy se jednalo o 47. ročník soutěže.

Plzeňský kraj hostil národní kolo Chemické olympiády

Poprvé ve své historii hostil Plzeňský kraj národní kolo Chemické olympiády, a to ve dnech 31. 1. - 3. 2. 2022. Jednalo se o už 58. ročník této soutěže. Plzeňský kraj je partner akce a paní hejtmanka převzala nad národním kolem Chemické olympiády záštitu.

Harmonogram krajských kol vědomostních soutěží v roce 2023

V příloze naleznete harmonogram krajských kol vědomostních soutěží konaných ve školním roce 2022/2023 a místa jejich konání.