Soutěže

Harmonogram okresních a krajských kol soutěží 2019/2020

Vláda ČR svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů také na soutěžích a přehlídkách bez ohledu na pořadatele.

Metodický průvodce k zajištění soutěží

Metodický průvodce k zajištění soutěží a přehlídek konaných v roce 2020 je určený pro organizátory soutěží a přehlídek.

Proplácení jízdného na soutěžích a olympiádách v roce 2020

náhrada prokázaných nákladů na dopravu veřejným dopravním prostředkem na okresní a krajská kola soutěží vyhlašovaných a spoluvyhlašovaných MŠMT a zpět se bude hradit na základě přefakturování nákladů proplaceného vysílající školou

Organizátoři okresních a krajských kol školních soutěží

Organizací okresních kol předmětových a uměleckých soutěží jsou pověřena střediska volného času v Plzeňském kraji (DDM Blovice, DDM Domino Domažlice, SVČ RADOVÁNEK, DDM Klatovy, DDM Rokycany, DDM Tachov).

Podpora zájmové činnosti

Písemné žádosti se přijímají na Středisku služeb školám, Plzeň, Částkova 78 do 31. 1. 2020.