Soutěže

Ocenění nejúspěšnějších žáků v soutěžích a jejich pedagogů za školní roky 2020/2021 a 2019/2020

Úspěšné řešitele předmětových soutěží a jejich pedagogy ocenil 24. září 2021 na Krajském úřadě náměstek hejtmanky Rudolf Salvetr, který žákům poděkoval za vynikající reprezentaci kraje v celostátních a mezinárodních kláních.

Propozice soutěží a olympiád pro školní rok 2021/2022

V příloze naleznete dosud zveřejněné PROPOZICE školních postupových soutěží.

Hned dvě národní kola přírodovědných olympiád hostí v letošním školním roce Plzeňský kraj

Hned dvě národní kola přírodovědných olympiád hostí v letošním školním roce Plzeňský kraj

Organizací okresních kol předmětových a uměleckých soutěží

Organizace okresních kol předmětových a uměleckých soutěží je zajišťována středisky volného času – domy dětí a mládeže (DDM Blovice pro okres Plzeň-jih, DDM Domino Domažlice, SVČ RADOVÁNEK pro okresy Plzeň-město a Plzeň-sever, DDM Klatovy, DDM Rokycany, DDM Tachov).

Podpora zájmové činnosti

Písemné žádosti se přijímají na Středisku služeb školám, Plzeň, Částkova 78 do 15. 11. 2021. Finanční prostředky budou poskytnuty na akce konané do 31. 12. 2021.