Informace

Výukové materiály pro žáky-cizince na 2. stupni ZŠ

V rámci projektu „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2022“ vznikly výukové materiály určené pro pedagogy, kteří pracují s žáky-cizinci na 2. stupni ZŠ.

Centrum na podporu integrace cizinců

Centrum na podporu integrace cizinců již více než deset let pomáhá cizincům v České republice při řešení jejich každodenních situací. Poskytuje sociální a právní poradenství, tlumočení, pořádá kurzy českého jazyka i vzdělávací semináře na různá témata. To vše nabízí cizincům zcela zdarma.

Podpora pedagogů pro práci s dětmi/žáky cizinci

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů pro oblast děti/žáci-cizinci cílenou podporu pedagogů při vzdělávání dětí/žáků-cizinců.