Podpora pedagogů pro práci s dětmi/žáky cizinci

20. února 2020 Ing. Zuzana Švehlová

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů pro oblast děti/žáci-cizinci cílenou podporu pedagogů při vzdělávání dětí/žáků-cizinců. Na základě zkušeností NPI ČR, krajského pracoviště Plzeň s touto problematikou doporučujeme:

Webové stránky cizinci.npicr.cz, kde zejména upozorňujeme na záložky:
o Vzdělávací materiály, metodiky - materiály pro výuku, rozdělené podle stupně vzdělávání, které jsou volně ke stažení, doporučené učebnice, videa pro inspiraci, příklady inspirativní praxe, a další tipy a odkazy.
o Nejčastější dotazy – odpovědi na nejčastěji kladené dotazy rozdělené podle témat.
o Adaptační koordinátoři – popis aktivity vhodné pro nově příchozí děti/žáky-cizince (vázáno na povinnou školní docházku). Příklad inspirativní praxe Masarykovy ZŠ Plzeň – Metodická příručka adaptační koordinátor.
o Tlumočení a překlady – popis aktivity, kterou lze využít kdykoli v průběhu roku, nejen pro nové žáky-cizince (vázáno na povinnou školní docházku); volně ke stažení již realizované překlady (až v šestnácti jazykových mutacích), které jsou univerzálně k použití.
o Metodici v PPP – kontakty na metodiky PPP v jednotlivých krajích, kteří mají ve své gesci péči o cizince.
o Zasíťované organizace – přehled spolupracujících organizací, kontakty na ně, přehledy činností, kterým se jednotlivé organizace věnují…
o Odkazy – množství odkazů na další instituce, jejichž činnost souvisí s cizinci, ale i např. na Asistenční telefonickou linku v mongolském, ukrajinském a vietnamském jazyce, na Seznam tlumočníků atd.

NPI ČR, krajské pracoviště Plzeň také nabízí pravidelné Konzultace ke vzdělávání dětí/žáků-cizinců, které jsou pro školy zdarma. Konají se každou 1. středu v měsíci od 14 do 17 hodin, přesný čas je nutné předem rezervovat na adrese miroslava.sklenarova@npicr.cz