Uzavření smlouvy k zajištění provozu a správy Digitální technické mapy Plzeňského kraje

obrazek
20. března 2014 14:38, aktualizováno 13:38, Michal Souček

Plzeňský kraj uzavřel se společností GEOREAL spol. s r.o. smlouvu k zajištění provozu a správy Digitální technické mapy pro projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje. Smlouva je uzavřena do roku 2020 a podrobně řeší celou problematiku zajištění správy a provozu projektu, zejména pak výčet činností dodavatele jako správce DTM DMVS PK:

 • Převzít správu systému DTM DMVS PK, v rámci které bude provádět správu datového skladu, oprávněných uživatelů (přístupů), zakázek, služeb systému, provozní dokumentace a administrace systému.
 • Provádět správu Zakázek DTM, tj. výdej a příjem zakázek podle „Směrnice DTM DMVS PK“ a jejích příloh, pro jednotlivé zakázky spravovat stav, evidovat atributy, provádět kontrolu a vydávat akceptační protokoly.
 • Provádět správu datového skladu účelové mapy povrchové situace (dále jen „ÚMPS“) formou Zakázky DTM.
 • Vydávat data pro partnery projektu v pravidelných intervalech.
 • Provádět správu datového skladu inženýrských sítí formou Zakázky DTM.
 • Provádět import dat inženýrských sítí do datového skladu inženýrských sítí, na základě pravidelně předávaných dat průběhů sítí od partnerů projektu (správců sítí, obcí aj.).
 • Provádět správu a administraci webového portálu “Modul ZAKAZKA”, který poskytuje partnerům a oprávněným uživatelům služby, nástroje, dokumenty, přehledy a další informace související s provozem systému DTM DMVS PK.
 • Zajistit administraci mapových služeb systému DTM DMVS PK, pomocí kterých je publikován obsah datového skladu – WMS, SOAP, REST.
 • Poskytovat služby technické podpory partnerům projektu a oprávněným uživatelům, včetně zajištění kontaktního místa.
 • Provádět správu systému DTM DMVS PK a výše uvedené činnosti pomocí software a nástrojů technologického centra a podle pokynů, postupů, pravidel a termínů uvedených v provozní dokumentaci systému („Směrnice DTM DMVS PK“ a její přílohy). Zajistit správu verzí aktualizované provozní dokumentace a podílet se na její aktualizaci.
 • Zajistit rozvoj datového skladu ÚMPS.
 • Zajistit plynulý přechod z realizační fáze projektu DTM DMVS PK do provozní tak, aby byla zachována max. kontinuita při přechodu systému pod dodavatele. Přechod musí mít min. dopad na uživatele systému z realizační fáze projektu.
 • Při převzetí správy datového skladu zachovat přístupové profily oprávněných uživatelů systému a evidenční údaje o jednotlivých zakázkách, včetně zachování vazeb mezi daty z realizační fáze projektu DTM DMVS PK.
 • Uzavření smlouvy je dalším zásadním krokem při realizaci projektu a zajistí jeho dlouhodobou udržitelnost a funkčnost.