Poskytované IT služby

Služby poskytované odborem informatiky

10. listopadu 2015 15:02, aktualizováno 14. listopadu 2019 11:13, Petra Nováková

Odbor informatiky poskytuje ICT služby obcím na území Plzeňského kraje a organizacím Plzeňského kraje. Pro cílenou nabídku služeb konkrétnímu subjektu používá aplikaci Katalog služeb.  Jedná se o online nástroj, který úplným a zároveň maximálně jednoduchým a přehledným způsobem informuje potenciální i stávající zájemce o dostupných ICT službách, jejich parametrech (popis, účel, lokalita dostupnosti, forma zajištění podpory, cena služby) a umožňuje objednání služby online formou bez dalšího zatěžování a papírování.

Pro koho je katalog určen:
•organizace zřizované a zakládané Plzeňským krajem,
•obce v Plzeňském kraji (s rozšířenou působností, s pověřeným obecním úřadem, základního typu),
•organizace zřizované obcemi v Plzeňském kraji.
 Pro přihlášení je potřeba mít založený účet v systému ePUSA.

Seznam nabízených služeb je po přihlášení do katalogu přístupný všem uživatelům organizace. O službu může požádat pouze statutární zástupce organizace.  Po odeslání žádosti statutárním zástupcem předá systém požadavek k vyřízení správci služby (tedy správci, který je uveden u dané služby).  Pro začátek sběru jsme zvolili tento jednoduchý model, který budeme v budoucnu s jednotlivými správci dle potřeb upravovat.

Katalog služeb - http://sluzby.plzensky-kraj.cz/

V případě problémů s přihlášením nás kontaktujte pomocí emailu Podpora.IT@plzensky-kraj.cz