Digitální technická mapa

Plzeňský kraj realizoval první plánovanou část projektu Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+

Plzeňský kraj převzal 24.7.2018 první část projektu "Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+" a to Implementaci a zavedení nového výměnného formátu XML pro prvky technické mapy. Plzeňský kraj nyní umí přijímat a vydávat data DTM v novém výměnném formátu XML.

Smlouva o spolupráci se společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Smlouva o spolupráci se společností T-MAPY spol. s r.o.

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností T-MAPY spol. s r.o.

Vzor obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce

Ministerstvo vnitra ČR na svých stránkách uveřejnilo vzor obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce. Jedná se o metodický materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra.

Setkání partnerů digitálních technických map krajů

Ve dnech 5. a 6. května 2016 se v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnilo setkání partnerů digitálních technických map krajů, které organizoval Odbor informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje.