Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Plzeňský kraj ke dni 28.2.2021 ukončil realizaci projektu Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+

Projekt "Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+" navázal na minulý projekt DMVS PK, který byl zrealizován v letech 2011 - 2014. Plzeňský kraj úspěšně ukončil realizaci projektu k datu 28. února 2021. Projekt byl spolufinancován z fondů Integrovaného regionálního operačního programu EIS CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006272 a částečně z rozpočtu Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj zahájil realizaci projektu Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+

Projekt "Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+" (DMVS PK) navazuje na stávající projekt DMVS PK, který byl zrealizován v letech 2011 - 2014. Plzeňský kraj obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace z fondů Integrovaného regionálního operačního programu EIS CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006272.

On-line vyjadřování k existenci sítí

Plzeňský kraj podpořil nasazení služby UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou ...

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje v provozu

Projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje byl dne 31. 12. 2014 ukončen a přešel plně do provozní fáze, do tzv. doby udržitelnosti projektu. Projekt byl financován z rozpočtu Plzeňského kraje a rozpočtu Evropské unie v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07276.

Letáky k projektu DMVS PK

Informační letáky k projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje.