Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje

Letáky k projektu DMVS PK

Informační letáky k projektu Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj zahájil realizaci projektu Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+

Projekt "Rozvoj Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje 2016+" (DMVS PK) navazuje na stávající projekt DMVS PK, který byl zrealizován v letech 2011 - 2014. Plzeňský kraj obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace z fondů Integrovaného regionálního operačního programu EIS CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0006272.

On-line vyjadřování k existenci sítí

Plzeňský kraj podpořil nasazení služby UtilityReport, která umožňuje hromadné vytvoření žádostí o vyjádření k existenci inženýrských sítí. Všem dotčeným správcům inženýrských sítí systém vygeneruje žádost a vybraným správcům rovnou elektronicky odešle. Žádosti jsou v souladu s platnou legislativou ...

Strategie rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje

Rada Plzeňského kraje dne 23. 3. 2015 schválila Strategii rozvoje Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje v provozu

Projekt Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje byl dne 31. 12. 2014 ukončen a přešel plně do provozní fáze, do tzv. doby udržitelnosti projektu. Projekt byl financován z rozpočtu Plzeňského kraje a rozpočtu Evropské unie v rámci projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích“ registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/08.07276.