Smlouva o spolupráci se společností T-MAPY spol. s r.o.

obrazek
07. února 2017 09:24, aktualizováno 08:24, Michal Souček

Plzeňský kraj uzavřel smlouvu o spolupráci v oblasti Digitální technické mapy Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje se společností T-MAPY spol. s r.o., která je významným dodavatelem geografických informačních systémů pro obce a nástrojů pro geodety.

Obě smluvní strany se shodly na vzájemně prospěšné spolupráci v oblasti DTM DMVS PK, spočívající zejména:

  • v konzultacích ohledně programového vybavení (software), dat a služeb pro geodetické firmy (pořizovatele dat DTM PK),
  • v konzultacích ohledně programového vybavení (software), dat a služeb pro správce DTM PK (validátor dat apod.),
  • v konzultacích ohledně programového vybavení (software), dat a služeb pro koncové uživatele DTM PK (zejména obce),
  • ve spolupráci při vytvoření nezávislého výměnného formátu DTM na bázi XML formátu a jeho aktualizaci,
  • ve spolupráci při vytváření programového vybavení (software) zejména pro import dat, technologie zpracování, export dat pro geodetické firmy a jeho aktualizaci,
  • ve spolupráci při vytváření programového vybavení (software) pro koncové uživatele DTM PK a jeho aktualizaci,
  • ve spolupráci při využívání webových služeb pro koncové uživatele DTM PK a jejich aktualizaci,
  • řešení vazeb DTM a Územně analytickými podklady,
  • ve vytvoření harmonogramu pro dobu udržitelnosti projektu,
  • zveřejnění této smlouvy.

Soubory ke stažení