17. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání proběhlo opět prezenčně

obrazek
16. září 2021 11:49, Ing. Danuše Jedličková

Další zasedání PS Vzdělávání se uskutečnilo 3. září 2021 v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje. Jednalo se již o 17. setkání, které bylo možné po více než roce uspořádat prezenční formou.


Jednání zahájila vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA, která následně předala slovo Mgr. Petru Dudovi. Ten seznámil účastníky s aktuálními informacemi o realizaci projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje“ (dále KAP). Proběhlo několik tematických setkání a dvě platformy. Následoval také přehled aktivit závěrečné fáze projektu KAP, který končí svoji realizaci k 31. 1. 2022.


Mgr. Duda dále poskytl údaje ohledně předpokládané krajské alokace výzvy pro SŠ a VOŠ v rámci IROP a podrobněji se zaměřil na projektový záměr „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje II“. V rámci pokračujícího projektu bude významnější změnou pouze snížení počtu platforem ze šesti na tři tak, aby témata byla řešena více průřezově.


Zajímavou analýzu představil během jednání Ing. Pavel Beneš z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, o.p.s., která zahrnuje komplexní přehled o pohybu žáků za posledních 5 let
(2016-2020) a to jak ze základních, tak i středních škol.

Do programu také přispěly zástupkyně Národního pedagogického institutu ČR Mgr. Miroslava Sklenářová a Mgr. Bc. Petra Duspívová Hlávková, které představily metodické kabinety. Ty vznikly
v rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) a zajišťují podporu jak managementu škol, tak i začínajícím učitelům.


Na závěr se slova ujala JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA s aktuálními informacemi ze školství. Podrobněji se zaměřila na data ohledně přijímacího řízení. Jednalo se o počty žáků, počty míst na středních školách, počty odevzdaných přihlášek, počty odevzdaných zápisových lístků a také
o aktivity, které probíhají a motivují k technickému vzdělávání.


JUDr. Jaroslava Havlíčková, MBA závěrem poděkovala všem přítomným za aktivní účast a ukončila
17. zasedání Pracovní skupiny Vzdělávání pro území Plzeňského kraje.


Důležité dokumenty a prezentace z jednání jsou zveřejněny níže v příloze.


Galerie

Soubory ke stažení