Testování kognitivně nadaných v 5. třídách

obrazek
24. září 2021 09:04, aktualizováno 26. července 2022 13:10, Mgr. Ludmila Novotná
V souladu s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje (KAP) na období 2020 – 2022 se zaměřujeme na identifikaci nadaných a mimořádně nadaných žáků, která je součástí systematické podpory nadání a péče o nadané a mimořádně nadané žáky. V každém okrese Plzeňského kraje oslovíme opět jednu základní školu, která se tématem nadání, nadaných a mimořádně nadaných žáků úspěšně a dlouhodobě zabývá. V součinnosti s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Plzni zrealizujeme na podzim testování žáků pátých tříd zaměřené na vyhledávání kognitivně nadaných žáků. Testování bude díky podpoře Plzeňského kraje pro žáky zdarma.

Screeningové testování kognitivního nadání u žáků 5. ročníků bude provedeno odbornými zaměstnanci Pedagogicko–psychologické poradny Plzeň (PPP). Psychologové budou ve skupinách žákům zadávat vhodné testy, které by měly zrcadlit nejen potenciální nadání žáků, ale také základní osobnostní rysy. Cíl poradenské služby je vyhledat potenciálně nadané žáky. Učitelům i žákům mohou pracovníci PPP nabídnout vhodné formy přístupu k dítěti/žákovi, vhodné způsoby jeho podpory, ukázat na co se zaměřit v oblasti sebehodnocení a dalšího rozvoje jeho schopností i osobnostních kvalit.

Zapojené školy do loňského pilotního ročníku: 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace, Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace, Masarykova základní škola Horní Bříza, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace, Základní škola Klatovy, Čapkova ul.126, Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace, Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace, Základní škola Poběžovice, okres Domažlice.

V případě, že by se i Vaše škola chtěla do testování v letošním roce zapojit, kontaktujte pracovníka OŠMS KÚPK emailem: ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz do 26. srpna 2022.

K vyhledávání nadaných na základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií jsou vytvořeny posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků (IDENA). Uživateli tohoto nástroje určeného k identifikaci nadaných žáků jsou pedagogové na školách, psychologové a speciální pedagogové. Testové baterie jsou určeny pro žáky: 1. až 2. ročníků ZŠ, 3. až 5. ročníků ZŠ a 8. až 9. ročníků ZŠ. Více o testech naleznete zde.