Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 02142022

obrazek
23. března 2022 11:27, Julie Strnadová
Dotace poskytnutá dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Staňkov. Smlouva je zveřejněna v příloze níže:

Soubory ke stažení