Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 02022022

29. března 2022 15:47, Julie Strnadová
Dotace poskytnutá dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Hostouň. Smlouva je v příloze níže.

Soubory ke stažení