Klášter ukáže život v řádu

obrazek
13. srpna 2020 11:45, Mgr. Jana Filípková

Téměř 150 milionů korun získal kladrubský klášter u Stříbra na obnovu části barokního areálu. Stavební práce za přítomnosti náměstkyně hejtmana PK Ivany Bartošové byly zahájeny ve středu 12. srpna 2020 a dokončeny by měly být za dva roky.


„Velmi si vážím práce všech zúčastněných na pokračování v záchraně a obnově tohoto jedinečného klášterního komplexu,“ říká Ivana Bartošová, která věří, že „nové prohlídkové trasy a zpřístupnění dosud nepřístupných částí areálu výrazně zatraktivní tuto barokní perlu Plzeňského kraje a do Kladrub přilákají více návštěvníků.“ Nabídka prohlídkových tras se tak rozšíří o dva okruhy, z nichž jeden bude zaměřen na klášterní život, a druhá expozici bude věnovaná působení rodu Windischgrätzů v Kladrubech.“


Nová expozice nazvaná „Život v řádu“ přiblíží každodenní život mnichů a bude umístěna v prostorách nového konventu. Další nový, prohlídkový okruh „Zámecká knihovna“ bude zaměřen na knížecí rod Windischgrätzů, který klášter vlastnil v letech 1820 až 1845. Výrazných změn se také dočká rajský dvůr, který bude osazen novou kašnou a bude zde vysazeno 84 druhů rostlin typických pro barokní období, včetně bylin, zeleniny, koření a 540 růží.


Více než dvě třetiny této částky na obnovu kláštera jsou financované z rozpočtu Evropské unie.


Galerie