Informace poskytnuté dle InfZ - příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1044/23

obrazek
22. září 2023 11:16, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 23. 8. 2023 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost následujícího znění: „ve smyslu zákona 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí, Vás žádám o zpřístupnění následující informace: přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 1044/23, resp. zaslání
návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu na pořízení Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

K předmětu žádosti, jež byla dle obsahu vyhodnocena jako žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Obor kontroly, dozoru a stížností KÚPK zaslal požadovaný dokument (viz příloha).

Soubory ke stažení