Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o dotační smlouvě na pořízení územního plánu obci Obora

27. prosince 2018 17:36, aktualizováno 16:36,

Dne 7. 12. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 18. 12. 2018.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace, citujeme:

zaslání kopie právního titulu (tj. rozhodnutí o udělení dotace nebo dotační smlouvy), na jehož základě byla obci Obora u Tachova poskytnuta dotace na pořízení územního plánu a v jaké finanční výši byla dotace poskytnuta.“

KÚPK k žádosti sdělil následující informace:

KÚPK poskytl žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. C 20/PSOV-2015 ze dne 6. 11. 2015.

Dále KÚPK uvedl, že Smlouvou byla poskytnuta obci Obora dotace ve výši 124 000 Kč.

KÚPK zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace v částech týkajících se osobních údajů, podpisů fyzických osob na Smlouvě, které KÚPK znepřístupnil a vydal o tomto rozhodnutí.

 

 

 

 

Soubory ke stažení