2018

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - návštěvy prezidenta republiky v PK - seznam hotelů a úhrada za ubytování

Dne 20. 7. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 30. 7. 2018.

Informace poskytnutá dle z. č. 106/1999 Sb. - počet odstraněných reklamních zařízení podél silnic I. třídy

Dne 18. 6. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k počtu odstraněných reklamních zařízení podél silnic I. třídy. Informace byla dne 2. 7. 2018 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se žádostí o adopci v Plzeňském kraji

Dne 18. 6. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 22. 6. 2018.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - ZÚR Plzeňského kraje a ÚP Starého Plzence

Dne 12. 6. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 25. 6. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se odměn ředitelů škol zřizovaných Plzeňským krajem

Dne 29. 5. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 19. 6. 2018.