Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - návštěvy prezidenta republiky v PK - seznam hotelů a úhrada za ubytování

30. července 2018 08:49, aktualizováno 07:49, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 20. 7. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo žádáno poskytnutí následujících informací:

  1. kompletní seznam hotelů a dalších ubytovacích zařízení, ve kterých byl od začátku svého prvního funkčního období až dosud ubytován v rámci oficiálních návštěv v kraji ubytován prezident republiky Miloš Zeman a jeho doprovod;
  2. sdělení, kolik peněz kraj každému jednotlivému hotelu takto za ubytování prezidenta republiky a jeho doprovodu v rámci oficiálních návštěv zaplatil.

Ke shora uvedeným bodům žádosti KÚPK sdělil následující:

ad 1) Golden Fish Hotel Apartments (květen 2014)

        Golden Fish Hotel Apartments (březen 2015)

        Golden Fish Hotel Apartments (únor 2016)

        Golden Fish Hotel Apartments (leden 2017)

        Hotel Marriott Plzeň (říjen 2017)

ad 2) 36 800 Kč (květen 2014)

         54 991 Kč (březen 2015)

         85 748 Kč (únor 2016)

         76 687 Kč (leden 2017)

         78 723 Kč (říjen 2017)

        Všechny ceny jsou za kompletní služby pro pana prezidenta a jeho doprovod.