2018

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled odvolacích a přezkumných řízení - pilařský závod

Dne 19. 3. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 27. 3. 2018.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - Příloha č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce 416/2004 Sb., součást Zprávy o výsledích finančních kontrol ve veřejné správě

Dne 14. 3. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 22. 3. 2018.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled odvolacích a přezkumných řízení - pilařský závod

Dne 5. 3. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 19. 3. 2018.

Poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb. - nahlížení do registru obyvatel a vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí

Dne 16. února 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k nahlížení do registru obyvatel a k vyhotovení výpisu z katastru nemovitostí dálkovým přístupem. Dne 5. března 2018 byla prodloužena lhůta pro poskytnutí informace. Informace byla poskytnuta dne 13. března 2018

Poskytnutá informace - výše státního příspěvku

Dne 27.2.2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. k výši státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Informace byla poskytnuta dne 13.3.2018.