2018

Informace poskytnutá dle z. č. 106/1999 Sb. - kopie písemnosti KÚPK

Dne 7. 6. 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace dle z č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí kopie písemnosti Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje. Požadovaná písemnost byla dne 22. 6. 2018 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle z. č. 106/1999 Sb. - náklady na papír a tiskárny

Dne 4. 6. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - náklady na papír a tiskárny v letech 2015, 2016 a 2017. Informace byla dne 18. 6. 2018 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se postupu KÚPK vůči přestupkové komisi města Všeruby

Dne 14. 5. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 30. 5. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se řízení o přestupku před přestupkovou komisi města Všeruby

Dne 16. 5. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 30. 5. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se správních řízení vedených ohledně reklamy

Dne 17. 5. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 1. 6. 2018.