Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se odměn ředitelů škol zřizovaných Plzeňským krajem

25. června 2018 14:16, aktualizováno 13:15,

Dne 29. května 2018 přijal Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) ižádost o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“). Touto žádostí bylo po KÚPK, jako povinném subjektu dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., požadováno:

1) o jakých (ve smyslu konkrétní částky) odměnách rozhodla rada kraje v období od 1. ledna 2017 do dne podání této žádosti pro ředitele škol, které povinný subjekt zřizuje; 2) jaké byly důvody rozhodnutí dle bodu 1) této žádosti, a to ve vztahu k ředitelům každé ze škol, které povinný subjekt zřizuje; a 3) dokumenty, z nichž bylo při rozhodování dle bodu 1) této žádosti, a to ve vztahu k ředitelům každé škol, které povinný subjekt zřizuje.“

KÚPK na žádost poskytl jednotlivá usnesení Rady Plzeňského kraje, která jsou v částech znepřístupněna (anonymizována). KÚPK v části žádosti pod bodem 1), 2) a v části bodu 3) vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.  

Soubory ke stažení