Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se žádostí o adopci v Plzeňském kraji

04. července 2018 08:27, aktualizováno 07:27,

Dne 18. 6. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen "KÚPK") doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž byly položeny následující otázky:

Jaká je v Plzeňském kraji průměrná čekací doba na adopci?
Kolik žádostí o adopci samožadatelem v registrovaném partnerství KÚPK ke dni doručení žádosti o informace přijal?
Kolika žádostem o adopci samožadatelem v registrovaném partnerství KÚPK vyhověl?
Může KÚPK potvrdit či vyvrátit domněnku, že v oblasti adopcí je v České republice preference osvojení jednoho dítěte, co nejmladšího, majoritního etnika, bez závažných zdravotních komplikací?


K žádosti KÚPK dne 22. 6, 2018 poskytl tyto informace:

Čekací doba na adopci je individuální. Nejčastěji se však pohybuje v rozmezí 2 – 3 roků.
KÚPK přijal jednu žádost samožadatelky v registrovaném partnerství, konkrétně v květnu 2014. Tato svou žádost vzala zpět a řízení bylo zastaveno v prosinci 2016.
Žadatelé o osvojení v Plzeňském kraji preferují jedno dítě, co nejmladší (ideálně do jednoho roku věku) bez závažných zdravotních komplikací.