2018

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zaslání rozhodnutí o pokutě v oblasti regulované reklamy za nezákonnou reklamu na zdravotnické prostředky a doplňky stravy

Dne 10. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 16. 10. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - kopie rozhodnutí

Dne 8. 10. 2018 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů s požadavkem na poskytnutí kopie rozhodnutí ze spisového materiálu odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Zbiroh, nacházejícího se v rámci odvolacího řízení na Krajském úřadu Plzeňského kraje. Dne 23. 10. 2018 bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (osobní údaje - podpisy fyzických osob) a dne 23. 10. 2018 byla informace poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 4. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 18. 10. 2018.

Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k rozhodnutím ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky

Dne 5. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k rozhodnutím ve věci regulace reklamy na zdravotnické prostředky, informace byla dne 16. 10. 2018 poskytnuta.

Poskytnutá informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k autobusové lince č. 470600

Dne 2. 10. 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se autobusové linky č. 470600. Informace byla dne 16. 10. 2018 poskytnuta.