2018

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - poskytnutí kopií žádostí a vyúčtování dotací města Měčín

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla dne 12. 3. 2018 doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí kopií dokumentů - žádostí města Měčín o dotaci a vyúčtování dotace, vše v období 1. 1. 2016 - 19. 12. 2017. Dne 19. 3. 2018 byla informace částečně poskytnuta odkazem na zveřejněnou informaci a dne 6. 4. 2018 byly poskytnuty zbývající požadované kopie dokumentů.

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí dokladů k vyúčtování dotace.

Krajskému úřadu Plzeňského kraje byla dne 15. 3. 2018 doručena žádost o poskytnutí dokladů k vyúčtování dotace na akci: "Vladimír Havlic a okruh přátel Nebřezin, konané v termínu 28. 7. – 20. 8. 2017 v Zámeckém sálu Prelatury Plaského kláštera n.k.p.". Informace byly dne 29. 3. 2018 po anonymizaci osobních údajů poskytnuty.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stav odvolacího řízení proti vydanému územnímu rozhodnutí MěÚ Klatovy č.j. OVÚP/6096/14/Ka ze dne 13.10.2014

Dne 22. 3. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 4. 4. 2018.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, návrh jízdního řádu dálkové (železniční) dopravy na období 2018/2019

Dne 19. 3. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 3. 4. 2018.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se žádostí o změnu oprávnění a rozhodnutí KÚPK o oprávnění k poskytování zdravotních služeb - NEMOS SOKOLOV s.r.o.

Dne 9. 3. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 21. 3. 2018.