2018

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně plnění povinností a podmínek stanovených zákonem č. 372/2011 Sb. ze strany Senior House Trnová

Dne 18. 9. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 4. 10. 2018 jako vyřízení formou autoremedury po podané stížnosti dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o zaslání rozhodnutí o pokutě v oblasti regulované reklamy za nezákonnou reklamu na kosmetické výrobky

Dne 12. 9. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 20. 9. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se statistických údajů k naplněnosti kapacit v základních školách na území obce s rozšířenou působností Klatovy

Dne 18. 9. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 1. 10. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam držitelů oprávnění k provozování STK

Dne 3. 9. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 18. 9. 2018.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - příloha usnesení RPK

Dne 5. 9. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 19. 9. 2018.