2018

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k odvolání ředitele KÚPK

Dne 10. 9. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 19. 9. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pojmů uvedených v Příkazu vydaným odborem regionálního rozvoje KÚPK

Dne 27. 8. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 11. 9. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se podnětu žadatele

Dne 27. 8. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 11. 9. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se Nájemních smluv, které uzavřel Plzeňský kraj s nemocnicemi

Dne 23. 8. 2018 přijal Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) žádost o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“). Informace byly 7. 9. 2018 poskytnuty. Touto žádostí bylo po KÚPK, jako povinném subjektu dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., požadováno

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - pozice tajemník hejtmana

Dne 6. 9. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 14. 9. 2018.