2018

Žádost o zaslání "Potvrzení o registraci lékárny"

Dne 18. 1. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - zaslání "Potvrzení o registraci lékárny". Dne 23. 1. 2018 žadateli zaslán odkaz na zveřejněnou informaci.

Dotace vyplácená z rozpočtu Plzeňského kraje

Dne 9. 1. 2018 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k vyplácení dotace z rozpočtu Plzeňského kraje. Informace poskytnuta dne 22. 1. 2018.

Právní analýza a informativní zpráva ke sporu se spol. SEPA CREDIT

Dne 7. dubna 2017 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."), kterou bylo po KÚPK požadována mimo jiné právní analýza a informativní zpráva k soudnímu sporu se spol. SEPA CREDIT s.r.o. Tyto informace vlastní KÚPK v listinné podobě a žadateli byly částečně poskytnuty dne 22. ledna 2018, částečně byl text začerněn z důvodu jejich důležitosti pro budoucí rozhodování Plzeňského kraje.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí vydaná v územním nebo stavebním řízení s požárně nebezpečným prostorem přesahujícím na sousední pozemek

Dne 8. ledna 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta 22. 1. 2018.