2018

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - železniční a silniční doprava v PK

Dne 25. 5. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 6. 6. 2018.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - vyhodnocování pasportizace majetku

Dne 3. 5. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 18. 5. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se autobusových spojů linky č. 431300 zařazených do závazku veřejné služby

Dne 27. 4. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 14. 5. 2018.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí o odvoláních v přestupkovém řízení

Dne 27. 4. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 12. 5. 2018.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - přehled odvolacích a přezkumných řízení - pilařský závod

Dne 17. 4. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 26. 4. 2018.