2018

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se počtů nahlášených velkých šelem v Plzeňském kraji

Dne 10. 6. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 24. 8. 2018.

Informace poskytnuté dle z. č. 106/1999 Sb. - přestupky podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Dne 16. 7. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k přestupkům podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Po doplnění žádosti ze dne 23. 7. 2018 byla informace dne 15. 8. 2018 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - trestní oznámení - anonymní e-mailové zprávy

Dne 1. 8. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 14. 8. 2018.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - přezkumy posudků, kontroly a počty porušení právních předpisů poskytovateli pracovnělékařských služeb

Dne 27. 7. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 3. 8. 2018.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - metodika MVČR - Informace pro obce k problematice zajištění úkolů tzv. nezúčastněné osoby"

Dne 26. 7. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 31. 7. 2018.