2018

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - rezignace členů zastupitelstva obce Puclice

Dne 14. 12. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta v rámci autoremedury dne 25. 1. 2019.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o dotační smlouvě na pořízení územního plánu obci Obora

Dne 7. 12. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 18. 12. 2018.

Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - statistická data ke stavebním řízení

Dne 7. 12. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k statistickým datům ke stavebním řízení. Informace byla dne 20. 12. 2018 poskytnuta.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o počtech přestupkových řízení

Dne 25. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 10. 12. 2018.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - rozbor financování nestátních neziskových organizací za PK za rok 2017

Dne 28. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 10. 12. 2018.