2018

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. - částky poskytnuté dětským domovům

Dne 17. dubna 2018 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena žádost podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ke sdělení částek poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje dětským domovům v jednotlivých letech. Dne 24. dubna 2018 byla informace poskytnuta.

Žádost o informace dle z.č. 106/1999 Sb. - podklady k poskytnutí dotací obci Sebečice

Dne 11. 4. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se poskytnutí podkladů k dotacím poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje obci Sebečice. Informace byla dne 26. 4. 2017 poskytnuta v listinné podobě, po vydání rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti (anonymizace osobních údajů).

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k Zastupitelstvu Plzeňského krajem, výdaje PK v roce 2017 do školství, sportu, kultury a opravy silnic, informace k dotacím

Dne 9. 4. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 24. 4 2018.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - Nemocnice Plzeňského kraje, a. s.

Dne 28. 3. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly částečně poskytnuty dne 12. 4. 2018.

Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odpověď na dotaz podle jakého zákona nebo nařízení bylo rozhodnuto o tom, že přiznání není důkaz viny

Dne 9. 4. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 20. 4. 2018.