2018

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o případném zahájení či nezahájení přezkumného řízení na základě žadatelova podnětu

Dne 16. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 30. 10. 2018.

Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - počet přezkumných řízení VPS

Dne 25. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k počtu přezkumných řízení veřejnoprávních smluv u odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje. Informace byla dne 6. 11. 2018 poskytnuta.

Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - počet žádostí/návrhů o určení neúčinnosti VPS

Dne 24. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k počtu žádostí/návrhů o určení neúčinnosti veřejnoprávní smlouvy podaných na odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje. Informace byla poskytnuta dne 6. 11. 2018

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - seznam č. j., sp. zn. a spisový řád KÚPK

Dne 10. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 25. 10. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o hrazení nákladů prohraných soudních sporů ze strany KÚPK

Dne 5. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 17. 10. 2018.