Informace poskytnutá dle z. č. 106/1999 Sb. - počet odstraněných reklamních zařízení podél silnic I. třídy

09. července 2018 08:07, aktualizováno 07:07,

Dne 18. června 2018 byla na Krajský úřad Plzeňského kraje doručena elektronická žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo požadováno sdělení následující informace:

„Kolik reklamních zařízení podél silnic I. třídy bylo dosud odstraněno k 31. 5. 2018 a kolik jich ještě zbývá odstranit?“

Informace byla dne 2. 7. 2018 poskytnuta v elektronické formě a je zveřejněna v příloze.

Soubory ke stažení