2018

Žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - kontroly poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb

Dne 30. 10. 2018 a 1. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů týkající se kontrol poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Informace byla dne 14. 11. 2018 v části poskytnuta a v části bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - závazná stanoviska, rozhodnutí o odvolání (stavba k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině)

Dne 1. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 12. 11. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o zaplacených nákladech prohraných soudních sporů

Dne 5. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 15. 11. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o pojištění pro případ prohraných soudních sporů

Dne 17. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 31. 10. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o refundaci nemajetkové újmy MMR ze strany KÚPK

Dne 22. 10. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 5. 11. 2018.