Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se podnětu žadatele

14. září 2018 13:38, aktualizováno 12:38,

Dne 27. 8. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly  poskytnuty dne 11. 9. 2018.

Žádost směřovala k poskytnutí následující informace, citujeme:

Postoupil jste k řešení některému dalšímu z dotčených orgánů státní správy (např. OŽP KÚ KP, OŽP MěÚ Tachov...) náš podnět ze dne 2.8.2018 (podnět na ochranu proti nečinnosti), konkrétně orgánu státní správy na úseku, který překračuje záběr Vašeho odboru a zasahuje další oblast státní správy? Jestliže ano, potom kdy a kterému orgánu.“

K podané žádosti KÚPK sděluje, že podnět žadatele nebyl postoupen k řešení žádnému jinému správnímu orgánu, protože KÚPK nezjistil důvody, které by KÚPK k takovému postupu opravňovaly.