2018

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - směna pozemků

Dne 15. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 29. 11. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - oprávnění k provozování STK, která vešla v platnost po 1. 10. 2018

Dne 3. 12. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 13. 12. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informaci o kontrole zařízení SH Trnová

Dne 16. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 23. 11. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující počet prohraných soudních sporů ORR KÚPK

Dne 19. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 4. 12. 2018.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požadující informace o zaplacených nákladech prohraných soudních sporů

Dne 15. 11. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 30. 11. 2018.