Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se Nájemních smluv, které uzavřel Plzeňský kraj s nemocnicemi

14. září 2018 13:13, aktualizováno 12:13,

Dne 23. 8. 2018 přijal Krajský úřad Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) žádost o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „InfZ“). Touto žádostí bylo po KÚPK, jako povinném subjektu dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., požadováno:

 

K žádosti byly zaslány následující dokumenty:

Nájemní smlouva Plzeňského kraje s Klatovskou nemocnicí a.s. ze dne 29. 6. 2015, Dodatek č. 1 ze dne 30. 10. 2015, Nájemní smlouva Plzeňského kraje s Domažlickou nemocnicí a.s. ze dne 29. 6. 2015, Nájemní smlouva Plzeňského kraje s Nemocnicí následné péče LDN Horažďovice s.r.o. ze dne 29. 6. 2015, Nájemní smlouva Plzeňského kraje s Nemocnicí následné péče Svatá Anna s.r.o. ze dne 29. 6. 2015, Nájemní smlouva Plzeňského kraje s Rokycanskou nemocnicí a.s. ze dne 29. 6. 2015, Nájemní smlouva se Stodskou nemocnicí a.s. ze dne 29. 6. 2015, Dodatek č. 1 ze dne 30. 10. 2015 a Dodatek č. 2 ze dne 30. 6. 2017 a Smlouva o nájmu movitých věcí Plzeňského kraje a Klatovské nemocnice a.s. č. 04572014 ze dne 26. 6. 2014.

Dále v tabulce uvádíme vyčíslení nájemného, které jste požadoval v druhém bodu Vaší žádosti.

Výnosy z nájemného - nemocnice

 
   

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2017

4 500 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2016

4 500 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2015

2 820 247,92

Domažlická nemocnice, a.s.

11 820 247,92

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2017

9 914 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2016

9 914 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2015

9 735 666,64

Smlouva nájemní - movité věci rok 2015

493 500,00

Klatovská nemocnice, a.s.

30 057 166,64

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2017

450 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2016

450 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2015

783 769,20

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

1 683 769,20

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2017

450 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2016

450 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2015

525 000,00

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

1 425 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2017

1 500 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2016

1 500 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2015

1 308 247,92

Rokycanská nemocnice, a.s.

4 308 247,92

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2017

1 300 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2016

1 300 000,00

Smlouva nájemní - pronájem budov 1-12/2015

1 211 599,98

Stodská nemocnice, a. s.

3 811 599,98

Částky jsou uvedeny bez DPH.

Veškeré pohledávky Plzeňského kraje z titulu pronájmu jsou vyrovnány.

KÚPK zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace v částech týkajících se osobních údajů, podpisů fyzických osob na Smlouvách, které KÚPK znepřístupnil a vydal o tomto rozhodnutí.

Soubory ke stažení