Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. - informace k odvolání ředitele KÚPK

19. září 2018 09:28, aktualizováno 08:28, Mgr. Gabriela Petrášová

Dne 10. 9. 2018 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou bylo žádáno o poskytnutí následujících informací (citujeme):

„V kolika případech byl v rámci správního řízení dán souhlas ministra vnitra s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů?

2.Pokud výše uvedený souhlas ministra vnitra s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nebyl vydán v rámci rozhodnutí ve správním řízení, jakým způsobem byl hejtman o udělení souhlasu ministra vnitra informován?

3.V kolika případech bylo požádáno o rozklad rozhodnutí ministra vnitra dát souhlas s odvoláním ředitele krajského úřadu ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů?

Dále vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zaslání následujících dokumentů:

Všech žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Všech rozhodnutí ministra o udělení souhlasu s žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Všech rozhodnutí o rozkladu proti předchozímu rozhodnutí ministra o udělení souhlasu s žádostí o odvolání ředitele krajského úřadu, včetně čísel jednacích, ve smyslu § 61 odst. 3 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení), ve znění pozdějších předpisů.“

K předmětu žádosti odbor kontroly, dozoru a stížností KÚPK sdělil, že v rámci správního řízení nebylo nikdy řešeno odvolání ředitele KÚPK a na základě této skutečnosti nejsou KÚPK ani k dispozici žádné požadované dokumenty.