Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 01332022

obrazek
09. května 2022 14:16, Julie Strnadová

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem příspěvkovou organizací Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov. Smlouva je zveřejněna v příloze níže:


Soubory ke stažení