Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 02032022

obrazek
09. června 2022 13:55, Julie Strnadová

Navýšení dotace poskytnuté dle dotačního titulu ,,Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj" na základě dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi Plzeňským krajem a městem Kasejovice. Dodatek je zveřejněn v příloze níže:


Soubory ke stažení