2021

Informace poskytnuté dle InfZ - zahajovaná řízení dle z. na ochranu zvířat proti týrání

KÚPK obdržel dne 4. června 2021 žádost o poskytnutí informací dle InfZ., týkající se počtu zahajovaných řízení dle zákona na ochranu zvířat proti týrání. Informace byla poskytnuta dne 14. června 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - přestupky - zákon o regulaci reklamy

Dne 21. 5. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 4. 6. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - telekomunikační služby

Dne 14. 5. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 31. 5. 2021.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - dotace na zemědělství, život. prostř.

Dne 20. 5. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 1. 6. 2021 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - stanovisko OŽP KÚPK k zadání změny č. 3 ÚP města Bělá nad Radbuzou

Dne 26. 4. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 10. 5. 2021.