2021

Informace poskytnuté dle InfZ - nájemné za budovu ZZS Sušice

Dne 2. února 2021 obdržel KÚPK žádost o informaci k "ceně pronájmu objektu, ve kterém sídlí rychlá záchranná služba v Sušici". Informace byla poskytnuta dne 11. února 2021

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - rozhodnutí podle zákona o státní památkové péči

Krajský úřad Plzeňského kraje obdržel dne 14. 1. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informaci poskytl dne 27. 1. 2021.

Informace poskytnutá podle InfZ - Způsob vyřízení podnětu

Dne 24. 1. 2021 obdržel Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací, ve znění pozdějších předpisů ("InfZ"), ke způsobu vyřízení zaslaného podnětu. Informace byla dne 1. 2. 2021 poskytnuta ...

Informace poskytnuté dle InfZ - zákonodárná iniciativa Plzeňského kraje

Dne 18. 1. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 1. 2. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - odměny ředitelů středních škol Plzeňského kraje

Dne 8. 1. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 22. 1. 2020.