2021

Informace poskytnuté dle InfZ - energetický monitoring

Dne 15. 2. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 1. 3. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - místa, kde lze konat shromáždění dle nařízení obce

Dne 7. 2. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 22. 2. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - odměny hejtmana, náměstků a vybraných zaměstnanců KÚPK

Dne 10. února 2021 byla KÚPK doručena žádost o informace týkající se odměn hejtmana, náměstků hejtmana a vybraných zaměstnanců KÚPK za rok 2020. Dne 25. února 2021 byla žádost vyřízena částečným poskytnutím informací a částečným odmítnutím.

Informace poskytnuté dle InfZ - podnět ve věci zubní pohotovosti v EUC Klinika Plzeň s. r. o.

Dne 7. 2. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla poskytnuta dne 19. 2. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - veřejné sbírky týkající se záchrany a obnovy památek - 2020

Dne 29. 1. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 12. 2. 2021.