Informace poskytnuté dle InfZ - zahajovaná řízení dle z. na ochranu zvířat proti týrání

14. června 2021 13:23, Mgr. Jana Fikarová
Dne 4. června 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) doručena žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kterou byla požadována informace:

„1. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu zahájeno dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
2. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu zahájeno řízení ve věci přestupku dle ust. § 27 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
3. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu zahájeno řízení dle ust. 28a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
4. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu zahájeno řízení ve věci náhradní péče dle ust. 28b zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
5. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu zahájeno řízení ve věci předběžné náhradní péče dle ust. 28c zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
6. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu zahájeno řízení ve věci náhrady nákladů dle 28a odst. 6 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
7. Kolik správních řízení bylo u shora nadepsaného úřadu zahájeno řízení ve věci náhrady nákladů dle 28c odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v letech 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.“

KÚPK k požadovaným informacím sděluje, že vzhledem k tomu, že není orgánem ochrany zvířat dle výše uvedeného zákona a není tedy příslušný vést, resp. zahajovat, řízení vyjmenovaná v žádosti o informace, ve vymezeném období žádné takové správní řízení nezahajoval. KÚPK je pouze odvolacím orgánem v těchto záležitostech.