2021

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - nostrifikace zahraničních vysvědčení

Dne 25. 3. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byla dne 30. 3. 2021 poskytnuta.

Informace poskytnuté dle InfZ - pokuty za přestupky na sociálních sítích

Dne 21. 3. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 6. 4. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - pandemický plán Plzeňského kraje

Dne 1. 3. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly po prodloužení lhůty k vyřízení žádosti poskytnuty dne 26. 3. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - finanční kontrola

Dne 8. 3. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 23. 3. 2021.

Informace poskytnuté dle InfZ - rozhodnutí ORR KÚPK

Dne 2. 3. 2021 byla Krajskému úřadu Plzeňského kraje doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Informace byly poskytnuty dne 17. 3. 2021.